Announcements
Top posters
Light Knight (379)
 
harryumefor (15)
 
WallPoints (5)
 
Zuni Thoang (4)
 

Most active topic starters
Top posting users this week


[Code] Last tab VnGame ver punbb

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

avatar
Light Knight
Admin
Giới Tính : Nam Số Bài Gửi Số Bài Gửi : 379
Tài Khoản Tài Khoản : 64253
Được Cảm Ơn Được Cảm Ơn : 167
Huy Hiệu :
Pet :
Nhân Vật :

Tài Sản
Tài Sản: thuthoi41
Xem lý lịch thành viên http://knight.team-talk.net

Bài gửiLight Knight

Demo onl: http://skinvngame1.forumvi.com/

Last này mình edit từ last 5 cột của devs mình lược bỏ chỉ để lại 2 cột bài viết mới và top poster
ngoài ra mình còn thêm tab load bài từ các chuyên mục và chỉnh sửa 1 ít style cho bắt mắt hơn

bạn nào dùng thì chỉnh lại số ID chuyên mục ở mod_recent_topics cho khớp vs chuyên mục bạn muốn hiện bài viết ở last

Bắt tay vào làm

ACP >> Display >> QLTT

over_header: Tìm và xóa đoạn sau

Code:
<div id="{ID_LEFT}"><br>        <!-- BEGIN giefmod_index1 --><br>        {giefmod_index1.MODVAR}<br>        <!-- BEGIN saut --><br>        <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div><br>        <!-- END saut --><br>        <!-- END giefmod_index1 --><br></div>

index_body: Tìm

Code:
{CHATBOX_TOP}<br>


...và thêm vào trước nó:Code:
<br>  <br><div id="{ID_LEFT}" class="main"><br><br>    <div class="main-content"><br>  <br>      <table cellspacing="0" class="table"><br>         <tbody class="statused"><br>            <!-- BEGIN giefmod_index1 --><br>            {giefmod_index1.MODVAR}<br>            <!-- END giefmod_index1 --><br>         </tbody><br>      </table><br>   </div><br>   <script type="text/javascript"><br>      //<![CDATA[<br>      var versionMinor = parseFloat(navigator.appVersion),<br>         versionMajor = parseInt(versionMinor),<br>         IE = document.all && !window.opera && 7 > versionMajor,<br>         IE7 = document.all && !window.opera && 7 <= versionMajor,<br>         OP = window.opera,<br>         FF = document.getElementById,<br>         NS = document.layers;<br><br>      function get_item(a, c) {<br>         if (IE) return c ? window.opener.document.all[a] : document.all[a];<br>         if (FF) return c ? window.opener.document.getElementById(a) : document.getElementById(a);<br>         if (NS) return c ? window.opener.document.layers[a] : document.layers[a]<br>      }<br><br>      var current_tooltip;<br><br>      function show_tooltip(a, c) {<br>         var b = get_item("tooltip");<br>         b || (b = document.createElement("div"), b.setAttribute("id", "tooltip"), document.body.appendChild(b));<br>         b.style.zIndex = 1000;<br>         b.style.position = "absolute";<br>         b.innerHTML = "<p>" + c + "</p>";<br>         b.style.visibility = "visible";<br>         a.onmousemove = move_tooltip;<br>         a.onmouseout = function() {<br>            b.style.visibility = "hidden"<br>         };<br>         a.title = ""<br>      }<br>      var offsetxpoint = -60,<br>         offsetypoint = 20,<br>         real_body = document.compatMode && "BackCompat" != document.compatMode ? document.documentElement : document.body,<br>         real_body = document.documentElement ? document.documentElement : document.body;<br><br>      function move_tooltip(a) {<br>         var c = !IE ? a.pageX : event.clientX + real_body.scrollLeft,<br>            d = !IE ? a.pageY : event.clientY + real_body.scrollTop,<br>            b = IE && !window.opera ? real_body.clientWidth - event.clientX - offsetxpoint : window.innerWidth - a.clientX - offsetxpoint - 20,<br>            e = IE && !window.opera ? real_body.clientHeight - event.clientY - offsetypoint : window.innerHeight - a.clientY - offsetypoint - 20,<br>            f = 0 > offsetxpoint ? -1 * offsetxpoint : -1E3;<br>         current_tooltip = get_item("tooltip");<br>         current_tooltip.style.left = b < current_tooltip.offsetWidth ? IE ? real_body.scrollLeft + event.clientX - current_tooltip.offsetWidth + "px" : window.pageXOffset + a.clientX - current_tooltip.offsetWidth + "px" : c < f ? "5px" : c + offsetxpoint + "px";<br>         current_tooltip.style.top = e < current_tooltip.offsetHeight ? IE ? real_body.scrollTop + event.clientY - current_tooltip.offsetHeight - offsetypoint + "px" : window.pageYOffset + a.clientY - current_tooltip.offsetHeight - offsetypoint + "px" : d + offsetypoint + "px"<br>      }<br>      $("#recent_topics li a:first-child").mouseover(function() {<br>         show_tooltip(this, $(this).next().html())<br>      });<br>      $("#active_topics a, #viewed_topics a").mouseover(function() {<br>         show_tooltip(this, $(this).prev().text().replace(/(.*)\s-\s\d+.+/, "$1"));<br>      }).after(function() {<br>         return '<span class="lastRight">' + this.title.replace(/.*\s-\s(\d+.+)/, "$1") + '</span>'<br>      });<br>      $(".changeLast").change(function() {<br>         $(".half.group_" + $(this).data("group")).hide();<br>         $("#" + this.value).show();<br>      });<br>       //]]><br>   </script><br>  </div><br>

ACP >> Display >> Portal

Thay thế toàn bộ các temp sau:

mod_most_active_starters:


Code:
<!--<td>-->   <br>   <ul id="active_starters" class="half group_post"><br>      <!-- BEGIN POSTER --><br>      <li><br>         {POSTER.NAME}<br>         <span class="lastRight"><br>            {POSTER.NB_TOPICS}<br>         </span><br>      </li><br>      <!-- END POSTER --><br>   </ul><br></td><br>

mod_recent_topics:


Code:
<!-- BEGIN classical_row --><br><br><tr style="background-color: #e8e8e8"><br>   <th class="double"  style="height:20px;padding:0px;padding-left:20px"><h2><br>       <div class="module main"><br>  <div class="tag mekiep"><br>    <div data="0" class="last active" title="Bài viết mới nhất">Bài mới</div><br>    <div data="4" class="last" title="Các bài viết về gunny private">Gunny private</div><br>    <div data="13" class="last" title="Các bài viết về Kiếm thế private">Kiếm thế</div> <br>    <div data="14" class="last" title="Các bài viết về Mu private">Mu private</div><br>   <div data="15" class="last" title="Các bài viết về Võ lâm private">Võ lâm</div><br>    <div data="16" class="last" title="Các bài viết về Game private khác">Game khác</div> <br><br> <br> <br>      </div><br>     </div></h2><br>   </th><br>   <th><br>      <select class="changeLast" data-group="post"><br>         <option value="top_posters">Viết bài nhiều nhất</option><br>         <option value="active_starters">Tạo chủ đề nhiều nhất</option><br>      </select><br>   </th><br>  <br></tr><br><tr><br>   <td class="double" rowspan="3"><br>   <br>        <br>  <div id="loading" style="display: none;"></div><br>  <div id="loadddddd" style="display:none">   <br>       </div><br>   <br>  <br>     <div class="******" style="overflow: hidden;height: 269px;position: relative;float: left;width:640px"><br>        <br>        <ol id="lastest123" class="forum0 activea"><br>         <br>      <br><ul id="recent_topics" style="margin-left:-40px;"><br> <!-- BEGIN recent_topic_row --><br>          <br>          <br>        <li><br>            <a href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</a><br>            <div class="tooltip_data" style="display:none"><br>               <p><br>                  <span style="color:red">Tiêu đề</span>: {classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}<br>               </p><br>               <p><br>                  <span style="color:blue">Gửi lúc</span>: {classical_row.recent_topic_row.S_POSTTIME}<br>               </p><br>            </div><br><br>            <!-- BEGIN switch_poster --><br>            <a class="lastRight" href="{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.U_POSTER}">{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER}</a><br>            <!-- END switch_poster --><br>            <!-- BEGIN switch_poster_guest --><br>            <span class="lastRight"><br>               {classical_row.recent_topic_row.switch_poster_guest.S_POSTER}<br>            </span><br>            <!-- END switch_poster_guest --><br>         </li><br>        <!-- END recent_topic_row --><br><br>          </ul><br>        <br>        <br>        <br>        </ol> <br>       <br>    <br>        <ol id="lastest" class="forum4"><br>     <br>          <li><span style="overflow: hidden; position: absolute; width:460px!important"></span></li><br>      </ol><br>          <br><br>          <ol id="lastest" class="forum13"></ol><br>          <ol id="lastest" class="forum14"><li><br>            <span style="overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;position: absolute; width:460px!important"><br><br><br></span></li></ol><br>            <br>            <ol id="lastest" class="forum15"></ol><br>            <ol id="lastest" class="forum16"></ol><br>            <ol id="lastest" class="forum1"></ol><br>            <ol id="lastest" class="forum8"><li><br>              <span style="overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;position: absolute; width:460px!important"><br><br></span></li></ol><br>            <br><br><br><ol id="lastest" class="forum9"><li><br>              <span style="overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;position: absolute; width:460px!important"><br><br><br>           </span></li>  <br></ol>    <br>              </div><br>    <br>     </div><br>    <br>   </td><br><!-- </tr> --><br><!-- END classical_row --><br>   <style><br>/* Latest topics */<br>#content-container div#main{margin-bottom:0}<br>*+ html #content-container div#main{margin-left:0;margin-right:0}<br>#content-container div#left{float:none;width:100%}<br>#left{margin:30px 0}<br>#left,#left *,#left li:before{-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}<br>#left table.table{border-collapse:collapse;empty-cells:show;table-layout:fixed;width:100%}<br>#left a{text-decoration:none}<br>#left td{width:25%;vertical-align:top;border-width:0 1px}<br>#left .double{border-left:0;width:50%}<br>#left li{position:relative;width:100%;list-style-type:none;height:22px;line-height:24px;border-bottom:1px dashed #CCC;counter-increment:Zzindex}<br>#left li:before{content:counter(Zzindex);display:block;height:16px;background:#98D0FF;position:absolute;left:-23px;font-size:11px;top:5px;border-radius:2px;text-align:center;width:18px;color:#FFF;line-height:16px}<br>#left li:after{content:" ";background:#98D0FF;display:block;width:6px;height:6px;position:absolute;top:10px;left:-8px;transform:rotate(45deg);-ms-transform:rotate(45deg);-webkit-transform:rotate(45deg)}<br>#left li:nth-child(1):before,#left li:nth-child(1):after{background:red}<br>#left li:nth-child(2):before,#left li:nth-child(2):after{background:#d47a2a}<br>#left li:nth-child(3):before,#left li:nth-child(3):after{background:#b9ba45}<br>#left li:nth-child(4):before,#left li:nth-child(4):after{background:#aad655}<br>#left li:nth-child(5):before,#left li:nth-child(5):after{background:#55e7aa}<br>#left a{overflow:hidden;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;display:block;width:60%;height:inherit}<br>#active_topics a,#viewed_topics a{width:70%}<br>#left #recent_topics a{width:80%}<br>#left .lastRight{right:0;text-align:right;position:absolute;top:0;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;overflow:hidden;left:auto}<br>#left ul,#left th{padding-left:34px;padding-right:10px;margin:0}<br>#left ul{height:114px}<br>#left .changeLast{border:0 none!important;background:inherit;margin-top:0!important;margin-bottom:-1px;padding:0!important}<br>#left .changeLast,#left th h2{color:#777;}<br>#left th{width:25%;vertical-align:middle}<br>th.topicLast{border-top:1px solid #F3F3F3!important}<br>th.double{text-align:left}<br>#recent_topics li{margin:.5px 0}<br>#left #recent_topics .lastRight{width:20%!important}<br>     #active_starters,#users_month{display:none}<br>/* Tooltip */<br>#tooltip{background-color:#FFF;border:2px solid #333;color:#131313;max-width:550px;padding:10px}<br>#loading {<br>background: url(http://i58.servimg.com/u/f58/18/67/94/07/loadin11.gif) no-repeat center center;<br>color: #FFF;<br>filter: alpha(opacity=65);<br>left: 30%;<br>margin-left: -145px;<br>margin-top: 5px;<br>opacity: .9;<br>padding: 0;<br>position: absolute;<br>text-align: center;<br>width: 300px;<br>height: 250px;<br>}<br>.tag div{font-weight: 700;padding: 0px 10px;color:#333;cursor:pointer;display:inline-block;text-decoration:none;}<br>.tag div.active{font-weight: 700;padding: 5px 10px;margin-top:2px;border-bottom:0px solid #ddd;border:1px solid #ddd;background-color:#FFF;color: #ff4400;margin-bottom:-1px}<br>.tag div:hover{color: #ff4400;}<br>   <br><br>   <br><br><br><br>.rlink{display:inline-block;float:right;text-align:right}<br><br>#lastest li{margin:.5px 0;margin-left:-6px}<br><br>.****** ol{display:none}.****** ol.activea{display:block}<br>.****** ol.activea :hover{cursor:pointer}<br></style><br> <br>


mod_top_posters:

Code:
<td><br>   <ul id="top_posters" class="half group_post"><br>      <!-- BEGIN POSTER --><br>      <li><br>         {POSTER.NAME}<br>         <span class="lastRight"><br>            {POSTER.NB_POSTS}<br>         </span><br>      </li><br>      <!-- END POSTER --><br>   </ul><br><!--</td>--><br>

ACP >> Modules >> Javascript codes management
tạo 1 Js mới
Title * : last vngame.pro
Placement : in the hom page

Javascript Code * :


Code:
$(function() {$(".tag div").click(function() {$(".active").removeClass("active");<br>    $(this).addClass("active");var a = $(this).attr("data");0 != a ? ($("#loading")<br>    .show(),$("#loadddddd").load("/f" + a + "-forum .table tr", function() {var b = "";for(i = 1;i < $("#loadddddd tr")<br>   &nbsp;.length;i++) {b = b + '<li><span style="overflow: hidden;<br>position: absolute; width:1093px!important">' + $(this)<br>.find('tr:eq('+i+') .topic-title').html() +'</span> &nbsp;<br></li>'}<br>$(".activea").removeClass("activea");$(".forum" + a).addClass("activea").html(b);$("#loading").fadeOut();})) : ($(".activea").removeClass("activea"), $(".forum" + a).addClass("activea"))})});<br>

Bước 4ACP >> Modules >> Portal & Widgets >> Forum widgets management


[You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this image.]
Kích hoạt cột widget trái

[You must be registered and logged in to see this image.]

Sắp xếp widget theo thứ tự


[You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this image.]
Tùy chỉnh recent topics


Nguồn [You must be registered and logged in to see this link.]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

Share this post on: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

Create an account or log in to leave a reply

You need to be a member in order to leave a reply.

Create an account

Join our community by creating a new account. It's easy!


Create a new account

Log in

Already have an account? No problem, log in here.


Log in

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết