Liệu tựa game thuần Việt độc đáo Tia Chớp có khả năng trở thành hiện tượng Temple Run “made in Việt Nam” trong thời gian tới?