Sau kỳ chuyển nhượng hậu DOTA 2 The International, hầu hết những đội tuyển lớn đều có sự thay đổi và biến động.