Dường như QTV vẫn rất nặng lòng với nền Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam, chứ không phải chỉ là cố gắng duy trì sự nghiệp như nhiều người vẫn lầm tưởng.