Tin mừng cho những game thủ đang trông chờ vào một đợt giảm giá của PS4 trong tương lai gần.