Mặc dù cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ diễn viên nào được xác nhận sẽ tham gia vào bộ phim Power Rangers, nhưng cuối cùng chúng ta cũng đã có vài thông tin về lịch bấm máy cũng như cốt truyện.