PewDiePie đã bị bắt gặp xuất hiện tại Los Angeles để quay một show truyền hình nào đó