Hoặc bạn có thể bỏ ra khoảng 1,4 triệu đồng để sở hữu Big Boss nếu như quá yêu thích Metal Gear Solid.