Trong đó, riêng khu vực Đông Nam Á đóng góp tới 374 triệu USD, chủ yếu đến từ hai nền eSports cực phát triển là Trung Quốc và Hàn Quốc.