Dưới đây là một vài lựa chọn smartphone chơi game tốt nhất trên thị trường hiện nay.