Rất khó để chọn ra được những gương mặt được coi là mỹ nam của cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam hiện nay.