Những phòng máy chơi game cao cấp tại nước ta đã và đang có những bước chuyển dịch trong thực đơn món ăn phục vụ