Boss Thế giới luôn được coi là “trùm cuối” của mỗi game, đối mặt với các siêu Boss luôn cần những chiến binh thực thụ, tài năng và mạnh mẽ nhất.