Các siêu anh hùng không chỉ có sức mạnh siêu nhiên hoặc những bộ não tài ba xuất chúng, họ còn sở hữu nhưng phương tiện siêu “khủng”. Trên màn ảnh, các nhà làm phim đã tạo dựng hình tượng chúng như thế nào?