Mới đây, theo thông tin chúng tôi mới nhận được thì Truy Kích sắp được phát hành tại Indonesia.