Thục Sơn Kiếm Đạo là một game mobile 2D thuộc thể loại MMORPG có đề tài tiên hiệp được phát triển bởi công ty Huoyu Game.