Cốt truyện của Call of Duty: Ghosts cho phép những người họa sỹ tạo ra những tác phẩm cực kỳ mới mẻ, lấy bối cảnh nước Mỹ hậu khủng hoảng