Chúng ta hãy cùng tìm hiểu những sự thay đổi chưa được phân tích thấu đáo về Phantom “Cancer”, một Carry DOTA 2 cực kỳ bá đạo trong phiên bản cũ 6.84.