Theo nguồn tin riêng mà chúng tôi mới nhận được thì hiện Tam Quốc Truyền Kỳ 2 đã được mua về Việt Nam.