Trong thời gian gần đây, cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại Việt đang xôn xao với một nữ game thủ Hanoi Full Louis với nickname GFL Cô Giáo.