Mới đây, chúng tôi đã có cơ hội chơi thử phiên bản gốc của Tề Thiên Đại Thánh 3D và đưa ra những nhận xét ban đầu trước khi game ra mắt game thủ Việt.