Dưới đây là những bộ cosplay đẹp và ấn tượng nhất được giới thiệu trong tuần vừa qua.