Vào vai một trong bốn lớp nhân vật Đấu Sĩ, Du Hiệp, Cung Thủ hoặc Pháp Sư, người chơi sẽ được Đấu Phá Thương Khung mở ra một thế giới thần tiên mơ ảo giữa đời thực.