Sở hữu tấm vé này, bạn sẽ được xem suất công chiếu đặc biệt phim The Martian - Người Về Từ Sao Hỏa vào ngày 01/10/2015 tới đây (vé không bán trên thị trường).