Mới đây, triển lãm đặc biệt của Attack on Titan trong... nhà vệ sinh đã chính thức được mở cửa để đón du khách.