Sự xuất hiện của Đồng Hành Gấu Trúc không chỉ tiếp thêm sức mạnh cho những anh hùng hào kiệt mà còn mang đến nhiều màu sắc cho Phong Vân Vô Song.