3 Kingdoms Warlord là một game MOBA đơn giản và dễ chơi trên nền tảng di động sẽ được hãng Awecent phát hành vào tuần tới cho các thiết bị Android.