Tuy là một tin tức chưa chính thức, nhưng chính bản thân đạo diễn cả dòng game đã lên tiếng như vậy, thì chẳng có lý do gì mà chúng ta không được phép hy vọng và đợi chờ Halo 5 trên PC cả.