Mới đây, trang teaser của Bàn Long 3D đã ra mắt và trò chơi sẽ chính thức chào sân vào ngay 26/10 tới với giai đoạn Alpha Test.